Orędzie Wielkanocne 2018

31 marca 2018 Redakcja 0

  Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy z martwych powstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja.( Victime paschali laudes z XII w.) Siostry i […]

Orędzie na Wielki Post 2018

14 lutego 2018 Redakcja 0

„Niewiasto, oto syn Twój (…), oto Matka twoja” (J 19,26b-27a) Siostry i Bracia w Chrystusie. Klęcząc przed Panem utajonym w Najświętszym Sakramencie, modlę się prosząc, […]